Voor persoonlijk advies: 0032 3 296 07 94

Bewustwordingstrainingen gevaarlijke stoffen ADR, RID, ADN, IMDG en/of IATA.

Toepassing van de nationale (VLG, VSG en/of VBG) en internationale ADR, RID, ADN, IMDG en/of IATA voorschriften voor het transport van gevaarlijke goederen in verpakkingen, UN transporttanks, ADR tanks en bulkcontainers

 • Cursusdata/Course data:
  • Cursusdata: Cursusdata in overleg.
 • Duur/Duration: 3 of 6 uren Conform offerte, cursus wordt op maat gemaakt.
 • Kosten/Cost:

  Open inschrijving bewustwordingstraining 3 uren kost in overleg ,- 6 uren kost in overleg-
  In-company maatwerk op basis van de offerte

 • Locatie/Location:

  Training kan in-company

  of

  Spijkenisse (NL)

  Edisonweg 7-18

  3208KB SPijkenisse

  of 

  Antwerpen (Bel)

  In ontwikkeling

IMDG cursus, niveau veiligheidsadviseur

 

Doelgroep

Kantoormedewerkers en operationeel management van rederijen, scheepvaart-, cargadoor-, expeditie-, stuwadoor-, transport-, opslag- en distributiebedrijven.

Inhoud

Gebruik en toepassing van de Engelstalige International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code met voorschriften voor het zeevervoer van gevaarlijke goederen in verpakte vorm, inclusief transporttanks, tankwagens en bulkcontainers.

 • Internationale organisaties en internationale en nationale voorschriften;
 • Gevaareigenschappen;
 • Structuur van de voorschriften;
 • Classificatie van gevaarlijke stoffen;
 • Identificatie van gevaarlijke stoffen;
 • Bijzondere bepalingen;
 • Vrijstellingen;
 • Gelimiteerde hoeveelheden;
 • Gebruik van verpakkingen, tanks en bulkcontainers;
 • Constructie en beproevingen van verpakkingen, tanks en bulkcontainers;
 • Kenmerking en etikettering van verpakkingen en transporteenheden;
 • Documentatie;
 • Voorgeschreven informatie op het vervoerdocument;
 • Stuwage;
 • Scheiding (samenladingsverboden);
 • Verantwoordelijkheden van de bij het vervoer betrokken partijen;

Afsluiting

Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt, waaruit blijkt dat de cursist de cursus met goed gevolg heeft doorlopen.

 • Cursusdata/Course data:
  • Cursusdata: Start in overleg
 • Duur/Duration: 5 dagen van 7 lesuren, exclusief huiswerk, verdeeld over 5 aansluitende weken van 09:00 – 16:00 uur.
 • Kosten/Cost:

  Kost in overleg, min 4 cursisten vereist-inclusief lunch, koffie, thee, en water.

 • Locatie/Location:

  Training in-company

  of

  Spijkenisse (NL)

  Edisonweg 7-18

  3208 KB Spijkenisse

   

  Antwerpen (BE)

  in ontwikkeling

ADR Basis en Tank

 

Het officiële ADR certificaat

Als gecertificeerde opleider, verzorgen wij de volledige opleiding voor het ADR certificaat. Er kan worden gekozen uit ADR basis en de modules tank, op aanvraag kunt ook de modules klasse 1 en klasse 7 volgen.

Onze opleidingen tellen mee voor de Code-95.

De opleiding wordt op doordeweekse werkdagen gegeven.

Doelgroep

Iedere beroepschauffeur die op grond van het Europees ADR-verdrag gevaarlijke stoffen vervoert met in het bezit zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat.

Cursus gevaarlijke stoffen ADR opleiding

De opleiding is afgestemd op de exameneisen van het CBR/CCV. Onze opleiding voldoet hiermee aan de Europese eisen die zijn gesteld aan opleidingsinstituten zoals in het ADR verdrag is opgenomen. Om het ADR certificaat te halen moet u slagen voor het basis examen.

Inhoud

Gebruik en toepassing van de Engelstalige International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code met voorschriften voor het zeevervoer van gevaarlijke goederen in verpakte vorm, inclusief transporttanks, tankwagens en bulkcontainers.

 • algemene voorschriften die van toepassing zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen;
 • de belangrijkste soorten van gevaar;
 • preventieve maatregelen en veiligheidsmaatregelen;
 • de te nemen maatregelen bij een ongeval;
 • brand en brandbestrijding;
 • het voorkomen van ongevallen en de bestrijding daarvan;
 • etikettering en kenmerking, ten behoeve van de gevaaridentificatie;
 • regels voor de chauffeur bij het vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen;
 • samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container;
 • de te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke stoffen;
 • eisen aan de colli, de behandeling en stuwage.

Inhoud aanvullende module tank

 • het rijgedrag van voertuigen, met inbegrip van het bewegen van de lading;
 • bijzondere voorschriften met betrekking tot de voertuigen;
 • algemene theoretische kennis van de diverse uiteenlopende laad- en lossystemen van de voertuigen;
 • bijzondere aanvullende voorwaarden betreffende het gebruik van deze voertuigen (keuringsdocumenten, goedkeuringsmerktekens, kenmerking en etikettering, enz.)

Kosten & Duur

ADR Basis (14 uur nascholing) €360,-  
3 dagen verdeeld over 3 weken

ADR Basis + Tank (14 uur nascholing) €440,-
4 dagen verdeeld over 4 weken

Herhaling opleidingen

ADR Basis (14 uur nascholing) €335,- 
2 dagen verdeeld over 2 weken

ADR Basis + Tank (14 uur nascholing) €385,- 
3 dagen verdeeld over 3 weken

De opleiding ADR inclusief klasse 1 en 7 is op aanvraag te verzorgen.

Genoemde bedragen zijn:

 • exclusief BTW
 • exclusief aan- en afmeldkosten nascholing code 95 a € 23,- per dag
 • inclusief ADR examens
 • inclusief lesmateriaal
 • koffie, thee, water en lunch
 • Cursusdata/Course data:
  • Cursusdata: In overleg
 • Duur/Duration: Zie cursusomschrijving
 • Kosten/Cost:

  Zie uitgebreide uitleg in tekst.

 • Locatie/Location:

  Training in-company

  of

  Spijkenisse (NL)

  Edisonweg 7-18

  3208KB Spijkenisse

   of

  Antwerpen (BE)

  In behandeling

Cursus veiligheidsadviseur ADR en RID (Herhaling)

 

Voor wie

Personen werkzaam bij of voor ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren over de weg/spoor of de daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat.

De taken van Veiligheidsadviseur zijn onder andere:

 • controlerende taak
 • veiligheidstaak
 • rapporterende taak

Vooropleiding

Minimaal VMBO of gelijkwaardig niveau. Kennis van de gevarenklassen

Cursusinhoud

• Inleiding ADR/RID
• Gevaarlijke stoffenlijst, bijzondere bepalingen, vrijstellingen (ADR/RID)
• WVGS, BVGS, VLG/VSG en algemene voorschriften
• Classificatie (ADR/RID)
• Gebruik van verpakkingen, UN Transporttank, Tankcontainer, Tankwagen enz. (ADR/RID)
• Procedures voor verzending (ADR/RID)
• Voorschriften voor constructie (ADR/RID)
• Voorschriften inzake vervoer, laden, lossen en behandeling ADR/RID)
• Bemanning, uitrusting en exploitatie (ADR)
• Voorschriften inzake de constructie en goedkeuring van voertuigen (ADR)

Afsluiting

Het examen wordt afgenomen door het CCV,onderdeel van het CBR, het examen bestaat per modaliteit (bijvoorbeeld wegvervoer) uit 40 meerkeuze vragen waarvan de laatste 10 een casus vormen. Men is geslaagd bij een score van 21 juist beantwoorde vragen van de eerste 30 en 7 juiste antwoorden van de casus.

Bij de herhalingsexamens vervalt de casus en bestaat het examen uit 40 onafhankelijk van elkaar gestelde vragen. Men is geslaagd bij een score van 28 juiste antwoorden.

Tijdens het examen moet u gebruik maken van de juiste wetgeving. Het certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar en kan 1 jaar voor afloop al verlengd worden.

 • Cursusdata/Course data:
  • Cursusdata: Start in overleg
 • Duur/Duration: 6 dagen van 6 lesuren exclusief examen, verdeeld over 6 weken van 09:00 – 15:30 uur. Herhaling 4 dagen van 6 lesuren exclusief examen verdeeld over 4 weken van 09:00 - 15:30 uur
 • Kosten/Cost:

  Initieel  kost€ in overleg. 

  Herhaling kost ook in overleg .

  ADR en/of RID boeken kunnen via ons worden aangeschaft €140,-

  CCV examen per modaliteit of  herhaling wordt ook aangerekend

  De tarieven zijn ex BTW.

  Voor de lunch, koffie, thee en water wordt gezorgd

  Herhalen! Bij ons mag u de gehele cursus volgen voor het herhalingstarief.

 • Locatie/Location:

  Training mogelijk in-company

  of

  Spijkenisse (NL)

  Edisonweg 7-18

  3208 KB Spijkenisse

  of 

  Antwerpen (BE)

  In behandeling

Opleiding Dangerous Goods & (Q)HSE Expert

 

Doelgroep

Personen die werkzaam zijn, of willen werken, voor bedrijven die gevaarlijke (afval)stoffen, vervoeren, ten vervoer aanbieden, ten vervoer aannemen, laden, lossen, overslaan, opslaan of distribueren en voor personen van overheidsinstanties die controle of toezicht uitoefenen op deze activiteiten. Ook is deze cursus uitermate geschikt voor personen die zowel taken van de veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen en de (Q)HSE manager willen gaan uitvoeren of ter ondersteuning van deze medewerkers.

Vooropleiding

Deelnemers hebben geen specifieke vooropleiding nodig wel dient de deelnemer te beschikken over minimaal een MBO werk- en/of denkniveau. Personen zonder gevaarlijke stoffen achtergrond dienen eerst de module inleiding gevaarlijke stoffen te volgen.

Inhoud

De opleiding is opgebouwd uit diverse modules.

Modules

1) Inleiding gevaarlijke stoffen (Alleen voor cursisten zonder GS achtergrond)
2) ADR, RID, ADN en IMDG niveau veiligheidsadviseur
3) Preventie medewerker & risico beheersing incl. RI&E, TRA, LMRA en werkvergunning
4) Milieuwetgeving
5) Brandbestrijding en calamiteiten training
6) PGS-15 opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR stoffen
7) BRZO & preventie zware ongevallen
8) Gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen en gebruik van het Veiligheidsinformatieblad
9) Bedrijfshulpverlening en noodorganisatie
10) Audits, rapporteren en ongevalsrapportage
11) Chemie
12) Inleiding ATEX
13) IATA DG

Tijdens de cursusperiode van de vereiste modules worden er een aantal bedrijfsbezoeken ingepland om zo de theorie in de praktijk te kunnen beleven en te zien.

Duur van de volledige opleiding:

14 maanden één middag van 13.00 – 18.00 uur per week, uitgezonderd de schoolvakanties.

Afsluiting

Tijdens de cursus worden de onderdelen modulair getoetst of d.m.v. van een opdracht afgerond. Bij voldoende resultaat wordt het diploma Dangerous Goods & HSE employee
uitgereikt door M van Marle Consultancy. Hiermee toont de deelnemer aan dat hij/zij in hoge mate kennis bezit van zowel ARBO zaken en het multi-modaal transport van gevaarlijke stoffen en op de hoogte is van de meest recente wet- en regelgeving
De mogelijkheid bestaat om het Certificaat Veiligheidsadviseur te behalen voor ADR, RID en ADN

Opleidingsmateriaal

De deelnemers ontvangen voor iedere module een werkboek en eventueel aanvullende boeken om de materie zo goed mogelijk te begrijpen en in de praktijk toe te passen.

 • Cursusdata/Course data:
  • Cursusdata: Start in overleg
 • Duur/Duration: De duur is 14 maanden. 1 middag in de week van 13:00 - 18:00
 • Kosten/Cost:

  Opleidingskosten in overleg

 • Locatie/Location:

  Training in-company

  of

  Spijkenisse (NL)

  Edisonweg 7-18

  3208 KB Spijkenisse

  of 

  Antwerpen (BE)

  In behandeling

FMPS logo

Flanders Maritime Port Services

De betrouwbare, ervaren en innovatieve partner in offshore, industrie-, havengerelateerde, logistieke, operationele en technische dienstverlening.

Navigatie

Contact

De Dreef van Zonnebos 32

B-2970 's Gravenwezel

België

+32 3 479 910 615

info@fmps.eu

Volg ons:

facebook 32 blk  linkedin 32 blk

© Copyright FMPS BV. Alle Rechten Voorbehouden.

Privacyverklaring

Realisatie: MaxiGraphx

Kies uw taal | Choose your language

FMPS Logo

De Dreef van Zonnebos 32

B-2970 's Gravenwezel

Belgium

+32 3 479 910 615

info@fmps.eu