PGS 37-2

Deze PGS heeft betrekking op de opslag van lithiumhoudende energiedragers. Lithium batterijen en accu’s zijn opslagmiddelen die worden gebruikt voor bijvoorbeeld laptops, e-bikes, in elektrische of hybride voertuigen en voor de toekomstige zeevaart.

De opslag van lithium-ion batterijen en accu’s kent verschillende risico’s. De batterijen kunnen instabiel kunnen worden bij overladen, diep ontladen, en blootstelling aan hoge én lage temperaturen. Daardoor kan er kortsluiting, thermal runaway en brand ontstaan. Daarbij kunnen zeer giftige pyrolyseproducten vrijkomen. Bij het blussen ontstaat corrosief en giftig bluswater waaraan de hulpverleners, omstanders en bewoners blootgesteld kunnen worden.

Doelgroep

Opslagbedrijven, of handelaars.

Daarnaast is de opslag van lithiumbatterijen de laatste jaren enorm toegenomen door de grote vraag aan o.a. elektrische fietsen en elektrische auto’s.

Duur opleiding

2 dagen 09:00 – 16:00

Inhoud

Om te voldoen aan de PGS-norm dien je aan een aantal belangrijke veiligheidseisen te voldoen. De volgende onderwerpen komen tijdens de audit aan bod; 

  • Bouwkundige maatregelen en voorzieningen;
  • Handelingen en werkzaamheden;
  • Geschiktheid van de stellingen;
  • Opslaglocatie;
  • Registratie en documentatie;
  • Opleiden en training van het personeel;
  • Veiligheid binnen de voorziening;
  • Brandveiligheid;
  • Blusmiddelen;
  • Noodplan, incidenten en calamiteiten.

De duur van het adviestraject is afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen/lithiumbatterijen die er in uw bedrijf wordt opgeslagen. Ook wordt er binnen de norm onderscheid gemaakt tussen nieuwe en refurbished batterijen.

Toetsing/examen

Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers krijgen een certificaat als bewijs van deelname.

Waarde nascholing 

7 uur.