Inhuren van een veiligheidskundige

Waarom een veiligheidsdeskundige inhuren?

In de Arbowet wordt omschreven dat er voort-durend aandacht moet zijn voor verbeteringen van arbeidsomstandigheden. Het is zelfs nood-zakelijk om het aantal ongevallen en ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden.

Truck

Preventietaken horen door de werkgever te worden geregeld, maar indien er onvoldoende kennis is mag er gebruik worden gemaakt van een externe veiligheidsdeskundige. Michel van Marle Consultancy kan u hierbij helpen. Wij werken samen met kerndeskundige zoals HVK-ers en Arbeidshygiënisten, zodat uw RI&E getoetst kan worden. Ook kunnen wij u adviseren bij het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie, met daaraan gekoppeld een Plan van Aanpak. Opleidingen zoals BHV en VCA behoren tot de mogelijkheden.

FMPS logo

Flanders Maritime Port Services

De betrouwbare, ervaren en innovatieve partner in offshore, industrie-, havengerelateerde, logistieke, operationele en technische dienstverlening.

Navigatie

Contact

De Dreef van Zonnebos 32

B-2970 's Gravenwezel

België

+32 3 479 910 615

info@fmps.eu

Volg ons:

facebook 32 blk  linkedin 32 blk

© Copyright FMPS BV. Alle Rechten Voorbehouden.

Privacyverklaring

Realisatie: MaxiGraphx

Kies uw taal | Choose your language

FMPS Logo

De Dreef van Zonnebos 32

B-2970 's Gravenwezel

Belgium

+32 3 479 910 615

info@fmps.eu