Voor persoonlijk advies: 0032 3 296 07 94

Opleiding VCA & VCA – VOL

Verricht u operationeel werk in een risicovolle omgeving, dan moet u in de meeste gevallen in het bezit zijn van het diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA). Zeker wanneer u bij of voor een VCA-gecertificeerd bedrijf werkt. Met dit diploma op zak laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. Hiermee geeft u aan dat u weet hoe u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.

De cursus Basisveiligheid VCA (B-VCA) bereidt u voor op het examen. Deze cursus is ook geschikt als u het examen opnieuw moet afleggen om de geldigheid te verlengen.

Het diploma B-VCA is tien jaar geldig. Daarna moet u opnieuw het examen afleggen wanneer u uw diploma wilt verlengen.
Het VCA-diploma staat vermeld in het Centraal Diploma Register VCA. Daarin kunt u opzoeken of uw diploma nog geldig is.

Afsluiting

De cursus worden afgesloten met een examen, dat afgenomen wordt door een erkende instantie van de overheid.

Deelnemers ontvangen een certificaat , waaruit blijkt dat voor het examen een voldoende is behaald, dit vast gesteld voor de overheid door de erkende instantie.

 • Cursusdata/Course data:
  • Cursusdata: In overleg
 • Duur/Duration: Conform offerte, cursus wordt op maat gemaakt.
 • Kosten/Cost:

  Conform offerte, cursus wordt op maat gemaakt.

 • Locatie/Location:

  In-company

  of 

  Spijkenisse (NL)

  Edisonweg 7-18

  3208 KB Spijkenisse

   of

  Antwerpen (BE)

  (in behanding)

Kraanmachinist voor alle type kranen (mobiele-, brug-, boord- brugkraan, RTG ect.)

Een goed opgeleide kraanmachinist is goud waard. Het veilig en efficiënt laden of lossen van schepen zorgt er immers voor dat schepen zo snel mogelijk weer kunnen vertrekken. Hiervoor is kennis van de kraan en de omgeving vereist. Deze theoretische cursus ondersteunt de cursist  in zijn vakmanschap.

Het aanslaan van lasten en berekeningen zal een deel van deze opleiding bevatten, alsook het opsteel van een hijsplan.

Afsluiting

Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een toets.

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname of een certificaat, waaruit blijkt dat voor het examen een voldoende is behaald.

 • Cursusdata/Course data:
  • Cursusdata: In overleg
 • Duur/Duration: Conform offerte, cursus wordt op maat gemaakt.
 • Kosten/Cost:

  Conform offerte, cursus wordt op maat gemaakt.

 • Locatie/Location:

  In-company (Nederland/België)

  of 

  Rotterdam (NL)

  of

  Antwerpen (BE)

  (in behanding)

Lading zekeren op vrachtwagens & containers zeevervoer (CODE-95 mogelijk)

Wettelijke basis

De hoofdstuk 2 (KB 7 mei 2007 art 2 en 14.1 besluit 1 dec 1975) van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van goederen over de weg (ook over zee komt aan bod). De hoofdstukken 3, 9 en 10 schrijven voor dat personen die taken hebben met betrekking tot het vervoer, het laden en lossen van goederen worden opgeleid, al naar gelang de eisen die het vervoer, en het laden en lossen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt.

Doelgroep

Medewerkers van inspecties, rederijen, fabrikanten, scheepvaart-, cargadoor-, expeditie-, stuwadoor-, transport-, opslag- en distributiebedrijven.

Inhoud

Gebruik en toepassing van de nationale en internationale voorschriften voor het wegvervoer en zeevervoer van goederen in verpakte vorm, namelijk;

Europese richtlijnen over het zekeren van lading voor wegtransport (16 mei 2006)

 • VDI (Verenigde Duitse Ingenieurs)
  - Geeft richtlijnen voor het vastzetten van lading tijdens wegtransport
 • CTU (cargo transport unit)
  - Geeft advies en aanbevelingen over het beladen en vastzetten van lading in containers, op flats etc.
 • IMO (internationale Maritime organisatie)
  - Geeft advies en aanbevelingen voor de scheepsvaart.

Afhankelijk van de wens van de klant komen de volgende onderwerpen in min of meerdere mate aan de orde:

 • Waarom
 • Wat zegt de wet
 • Verantwoordelijkheid
 • Regels
 • Krachten
 • Invloeden op de bewegingen
 • Opbouw van het voertuig
 • Spanbanden en hulp middelen
 • Methoden
 • De berekening

Er wordt wel specifiek aandacht besteed aan de behandeling in Containers (zelf een laadunit), waardoor we logistieke firma’s ondersteunen in hun dagelijklse werking, waardoor ze minder afkeuring verkrijgen door surveyors op zee-terminals. (kostenbesparend)

Afsluiting

Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een toets.

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname of een certificaat, waaruit blijkt dat voor het examen een voldoende is behaald.

 • Cursusdata/Course data:
  • Cursusdata: In overleg
 • Duur/Duration: Conform offerte, cursus wordt op maat gemaakt.
 • Kosten/Cost:

  Conform offerte, cursus wordt op maat gemaakt.

 • Locatie/Location:

  In-company (Nederland/België)

  of 

  Rotterdam (NL)

  of

  Antwerpen (BE)

  Blauwhoefstraat 7 (haven540)

  2040 Antwerpen

Opleiding Vorklift

Gebruik en toepassing van de nationale en internationale voorschriften voor het gebruik van vorkliften.

 • Cursusdata/Course data:
  • Cursusdata: In overleg
 • Duur/Duration: Conform offerte, cursus wordt op maat gemaakt.
 • Kosten/Cost:

  Conform offerte, cursus wordt op maat gemaakt.

 • Locatie/Location:

  In-company (Nederland/België)

  of 

  Rotterdam (NL)

  of

  Antwerpen (BE)

  (in behanding)

Aanslaan van lasten

Belangrijk is een lading veilig en efficiënt te verplaatsen, dit vraagt om kennis, vaardigheden en discipline. Om een last aan te slaan is kennis van de hijsmiddelen en gereedschappen noodzakelijk.

Tijdens deze specialistische training raakt u bedreven in een veilige en efficiënte ladingoperatie. Door zowel theorie te behandelen als te oefenen in de praktijk is er sprake van een optimale leerervaring. In de cursus staat de veiligheid van mens (gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen – PBM’s) en omgeving centraal. 

Communictie is ook een zeer belangrijk onderwerp in deze operatie’s, zodat dit ook internationaal wordt benaderd.

Ook ligt de focus op het voorkomen van ongevallen,schade en het kostenefficiënt handelen.

Afsluiting

Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een toets.

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname of een certificaat, waaruit blijkt dat voor het examen een voldoende is behaald.

 • Cursusdata/Course data:
  • Cursusdata: In overleg
 • Duur/Duration: Conform offerte, cursus wordt op maat gemaakt.
 • Kosten/Cost:

  Conform offerte, cursus wordt op maat gemaakt.

 • Locatie/Location:

  In-company

  of 

  Spijkenisse (NL)

  Edisonweg 7-18

  3208 KB Spijkenisse

   of

  Rotterdam (NL)

  of

  Antwerpen (BE)

  (in behanding)

FMPS logo

Flanders Maritime Port Services

De betrouwbare, ervaren en innovatieve partner in offshore, industrie-, havengerelateerde, logistieke, operationele en technische dienstverlening.

Navigatie

Contact

De Dreef van Zonnebos 32

B-2970 's Gravenwezel

België

+32 3 479 910 615

info@fmps.eu

Volg ons:

facebook 32 blk  linkedin 32 blk

© Copyright FMPS BV. Alle Rechten Voorbehouden.

Privacyverklaring

Realisatie: MaxiGraphx

Kies uw taal | Choose your language

FMPS Logo

De Dreef van Zonnebos 32

B-2970 's Gravenwezel

Belgium

+32 3 479 910 615

info@fmps.eu