Het verantwoordelijk beheer van aanslagmateriaal beheerst niet algemeen de kennis maar ook het controleren en beheren van het aanslagmateriaal. Als materiaal verantwoordelijke wordt je het aanspreekpunt van het moment dat men aanslagmateriaal ingebruik gaat nemen. Hier zal dus ook een structuur voor opgezet moeten worden, waarvan de productiviteit ook afhankelijk zal worden. Deze structuur zal niet enkel kunnen bepalen welk type en hoeveel matriaal we voorraadig hebben, ook zal er een register moeten aangelegd worden van de dag van aankoop, het ingebruikname, de officele keuring datums en telkens het ingebruikname van het materiaal tijdens operaties. Dit aangevuld door wie het werd gebruikt en welke datum. Telkens na gebruik zal de materiaal verantwoordelijke het materiaal visueel keuren alvorens op te slaan in het magazijn. Eventueel toegestane herstellingen kunnen enkel door een erkende materiaal verantwoordelijke uitgevoerd worden, waarna dit in het register moet vermeld woren.

De materiaal verantwoordelijke zal in samenspraak met de operationele verantwoordelijke erop toezien dat het juiste materiaal in gebruik wordt genomen om de commodities te behandelen.  Hij kan ten alle tijd om zijn vakkundig advies gevraagd worden.

Afsluiting

Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een toets.

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname of een certificaat, waaruit blijkt dat voor het examen een voldoende is behaald.