Belangrijk is een lading veilig en efficiënt te verplaatsen, dit vraagt om kennis, vaardigheden en discipline. Om een last aan te slaan is kennis van de hijsmiddelen en gereedschappen noodzakelijk.

Tijdens deze specialistische training raakt u bedreven in een veilige en efficiënte ladingoperatie. Door zowel theorie te behandelen als te oefenen in de praktijk is er sprake van een optimale leerervaring. In de cursus staat de veiligheid van mens (gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen – PBM’s) en omgeving centraal. 

Communictie is ook een zeer belangrijk onderwerp in deze operatie’s, zodat dit ook internationaal wordt benaderd.

Ook ligt de focus op het voorkomen van ongevallen,schade en het kostenefficiënt handelen.

Afsluiting

Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een toets.

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname of een certificaat, waaruit blijkt dat voor het examen een voldoende is behaald.