Verricht u operationeel werk in een risicovolle omgeving, dan moet u in de meeste gevallen in het bezit zijn van het diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA). Zeker wanneer u bij of voor een VCA-gecertificeerd bedrijf werkt. Met dit diploma op zak laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. Hiermee geeft u aan dat u weet hoe u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.

De cursus Basisveiligheid VCA (B-VCA) bereidt u voor op het examen. Deze cursus is ook geschikt als u het examen opnieuw moet afleggen om de geldigheid te verlengen.

Het diploma B-VCA is tien jaar geldig. Daarna moet u opnieuw het examen afleggen wanneer u uw diploma wilt verlengen.
Het VCA-diploma staat vermeld in het Centraal Diploma Register VCA. Daarin kunt u opzoeken of uw diploma nog geldig is.

Afsluiting

De cursus worden afgesloten met een examen, dat afgenomen wordt door een erkende instantie van de overheid.

Deelnemers ontvangen een certificaat , waaruit blijkt dat voor het examen een voldoende is behaald, dit vast gesteld voor de overheid door de erkende instantie.