Wettelijke basis

In de hoofdstukken van de Codex met titel VI, richtlijn arbeidsmiddelen, vindt je de omzetting van een sociale europese richtlijn, samen met de richtlijnen van het ARAB, die schrijven voor dat personen die taken hebben met betrekking tot het laden en lossen van goederen worden opgeleid, al naar gelang de eisen die het gebruik van een vorklift, en het laden en lossen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt.

Tevens werken wij ook samen met erkende construkteur en invoerder van vorkliften

Doelgroep

Medewerkers van fabrikanten, scheepvaart-, cargadoor-, stuwadoor-, transport-, opslag- en distributiebedrijven.

Inhoud

Gebruik en toepassing van de nationale en internationale voorschriften voor het gebruik van vorkliften eveneens de verplichtingen van werkgever en wernemer, overeen gestemd met de CODEX en het ARAB.

Afhankelijk van de wens van de klant komen de volgende onderwerpen in min of meerdere mate aan de orde:

 • Inleiding
 • Reglementering
 • Opbouw van een vorklift
 • Stabiliteit:
  - Voorwaarts
  - Zijwaarts
 • Hoe werken met de vorklift
 • Veiligheids regels
 • Bekende situaties
 • Checklisten

Afsluiting

Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een toets.

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname of een certificaat, waaruit blijkt dat voor het examen een voldoende is behaald.