Het afmeren (ook: aanmeren) van een schip is het vastmaken van een schip aan een vast object zoals een kade of pier,of aan een drijvend object zoals een afmeerboei. Een locatie waar een schip afmeert, wordt meestal een aanlegplaats genoemd.

Het afmeren van een schip wordt dikwijls gedaan door middel van een dik touw, genaamd een meerlijn of tros. De meerlijnen worden aan het dek van het schip vastgemaakt aan de hand van daar voorziene meerpennen. Aan de andere zijde kunnen ze worden vastgemaakt aan een bolder.

Indien een schip niet volgens de regels van de kunst wordt aangemeerd, kan het schip en de infrastructuur beschadigd raken.

Hiervoor is een doorgedreven kennis van verschillende systemen, noodzakelijk, alsook de communcatie met het schip, zodat de gewenste methoden, die door de kapitein worden bepaald, ook correct uitgevoerd worden.

Afsluiting

Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een toets.

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname of een certificaat, waaruit blijkt dat voor het examen een voldoende is behaald.