Wettelijke basis

In de hoofdstukken van de Codex met titel VI, richtlijn arbeidsmiddelen, vindt je de omzetting van een sociale europese richtlijn, samen met de richtlijnen van het ARAB, die schrijven voor dat personen die taken hebben met het gebruik van een hoogwerker worden opgeleid, al naar gelang de eisen die het gebruik van een hoogwerker aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt.

Doelgroep

Medewerkers van fabrikanten, scheepvaart-, cargadoor-, stuwadoor-, transport-, opslag- en distributiebedrijven.

Inhoud

Gebruik en toepassing van de nationale en internationale voorschriften voor het gebruik van hoogwerker eveneens de verplichtingen van werkgever en wernemer, overeen gestemd met de CODEX en het ARAB

Afhankelijk van de wens van de klant komen de volgende onderwerpen in min of meerdere mate aan de orde:

  • Inleiding
  • Reglementering
  • Opbouw van een hoogwerker
  • Stabiliteit
  • Hoe werken met de hoogwerker
  • Bekende situaties

Duur

Conform offerte, cursus wordt op maat gemaakt.
Data in overleg.

Afsluiting

Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een toets.
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname of een certificaat, waaruit blijkt dat voor het examen een voldoende is behaald.